VIDEO

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Նիկոլը բոմժ սարքեց Սերժին ու Քոչարյանին. Ինչպես են ոչնչանում ՍերժաՌոբականները…

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Նիկոլը բոմժ սարքեց Սերժին ու Քոչարյանին. Ինչպես են ոչնչանում ՍերժաՌոբականները… ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Նիկոլը բոմժ սարքեց Սերժին ու Քոչարյանին. Ինչպես են ոչնչանում ՍերժաՌոբականները… ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. [...]